Sriboon@sb.ac.th +66 02969 1402-3

Welcome to @ถิ่นลูกแม่ศรี

"วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ" คนล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร

*** หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02-9691403 ต่อ 105 หรือสายตรง 084-2408131 ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.เรามีครูเวร เจ้าหน้าที่ ประจำวันไว้ค่อยอำนวยความสะดวก และตอบคำถามทุกกรณี ***

About

@ถิ่นแม่ศรี โรงเรียนของเรา

สามัคคี มีวินัย ตั้งใจเรียน เพียรทำดี มีคุณธรรม นำชุมชนร่วมพัฒนา

โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในปี พ.ศ.2526 และ พ.ศ. 2540

ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2451 ด้วยความริเริ่มของหลวงพ่อ พระครูเดช ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง ร่วมกับพระยาสยามนนทเขตขยัน ปลัดจังหวัดนนทบุรีในสมัยนั้น และเปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา โดยมีครูชอบ มีชูเวท เป็นครูใหญ่ คนแรก

  • โรงเรียนศรีบุณยานนท์ใช้ สีม่วง และ สีชมพู เป็นสีประจำโรงเรียน

    สีม่วง หมายถึง ความเป็นผู้มีน้ำใจ มั่นคง อดทน หนักแน่น มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
    สีชมพู หมายถึง ความเป็นผู้เจริญ ก้าวหน้า แตกฉานในวิชาการ เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นผู้มีความสุภาพเรียบร้อย

  • ต้นทองกวาว เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน

    ทองกวาวมีดอกสีแสดสวยงาม ออกดอกประมาณปลายเดือนมีนาคมซึ่งจะบานสะพรั่งพร้อมกัน อันเป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่น สมหวัง ที่นักเรียนศรีบุณยานนทจะสำเร็จการศึกษา

ปัจจุบันโรงเรียนศรีบุณยานนท์ มีอาคารเรียนทั้งหมด 9 อาคาร ซึ่งได้จัดสร้างจากเงินงบประมาณ และ จากเงินผู้มีจิตศรัทธาบริจาค นอกจากนี้ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ยังได้รับการคัด เลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
2,297

นักเรียนทั้งหมด

1,157

ผู้ชาย

1,140

ผู้หญิง

155

ครูและเจ้าหน้าที่

Information

ประชาสัมพันธ์

เข้าศึกษาระดับ ม.1 ม.4 ท่านสามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบ หรือ ทาง Web และ Facebook ของทางโรงเรียน
ประกาศผลสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 :          
ประกาศผลสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 4 :          

ทีมงาน

รางวัลคุณภาพ มาตรฐาน การศึกษาไทย

โรงเรียนมุงมั่นการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่งมุ่งหน้าสู่ Thai Land 4.0

ดร.กรชนก สุตะพาหะ

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2565

นายสุธี ผลดี

รางวัลครูคุรุสดุดี ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2565

นางสุชาดา ว่องไว

รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ระดับประเทศ

น.ส.ศิรณี พลเสนา

รางวัล ครูดีในดวงใจ สพฐ.ระดับประเทศ

Contact

ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

สถานที่ตั้ง

211 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

อีเมลล์

sriboon@sb.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

+66 02969-1402-3

Loading
Your message has been sent. Thank you!