Sriboon@sb.ac.th +66 02969 1402-3

Welcome to @ถิ่นลูกแม่ศรี

"วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ" คนล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร

*** หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02-9691403 ต่อ 105 หรือสายตรง 084-2408131 ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.เรามีครูเวร เจ้าหน้าที่ ประจำวันไว้ค่อยอำนวยความสะดวก และตอบคำถามทุกกรณี ***

About

@ถิ่นแม่ศรี โรงเรียนของเรา

สามัคคี มีวินัย ตั้งใจเรียน เพียรทำดี มีคุณธรรม นำชุมชนร่วมพัฒนา

โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในปี พ.ศ.2526 และ พ.ศ. 2540

ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2451 ด้วยความริเริ่มของหลวงพ่อ พระครูเดช ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง ร่วมกับพระยาสยามนนทเขตขยัน ปลัดจังหวัดนนทบุรีในสมัยนั้น และเปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา โดยมีครูชอบ มีชูเวท เป็นครูใหญ่ คนแรก

  • โรงเรียนศรีบุณยานนท์ใช้ สีม่วง และ สีชมพู เป็นสีประจำโรงเรียน

    สีม่วง หมายถึง ความเป็นผู้มีน้ำใจ มั่นคง อดทน หนักแน่น มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
    สีชมพู หมายถึง ความเป็นผู้เจริญ ก้าวหน้า แตกฉานในวิชาการ เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นผู้มีความสุภาพเรียบร้อย

  • ต้นทองกวาว เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน

    ทองกวาวมีดอกสีแสดสวยงาม ออกดอกประมาณปลายเดือนมีนาคมซึ่งจะบานสะพรั่งพร้อมกัน อันเป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่น สมหวัง ที่นักเรียนศรีบุณยานนทจะสำเร็จการศึกษา

ปัจจุบันโรงเรียนศรีบุณยานนท์ มีอาคารเรียนทั้งหมด 9 อาคาร ซึ่งได้จัดสร้างจากเงินงบประมาณ และ จากเงินผู้มีจิตศรัทธาบริจาค นอกจากนี้ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ยังได้รับการคัด เลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
2,297

นักเรียนทั้งหมด

1,157

ผู้ชาย

1,140

ผู้หญิง

155

ครูและเจ้าหน้าที่

Information

ประชาสัมพันธ์

เข้าศึกษาระดับ ม.1 ม.4 ท่านสามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบ หรือ ทาง Web และ Facebook ของทางโรงเรียน
ประกาศผลสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 :          
ประกาศผลสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 4 :          

ทีมงาน

รางวัลคุณภาพ มาตรฐาน การศึกษาไทย

โรงเรียนมุงมั่นการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่งมุ่งหน้าสู่ Thai Land 4.0

น.ส.ศิรณี พลเสนา

รางวัล ครูดีในดวงใจ สพฐ.ระดับประเทศ

นายสุธี ผลดี

ครูเลขาศูนย์ พสวท.โรงเรียนศรีบุณยานนท์

นางสุชาดา ว่องไว

รางวัลครู STEM ระดับประเทศ

นายมานิต เลิศกิติคุณาโยธิน

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข

Contact

ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สังกัดสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

สถานที่ตั้ง

41/1 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

อีเมลล์

sriboon@sb.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

+66 02969-1402-3

Loading
Your message has been sent. Thank you!